Office:
新時(香港)印花廠有限公司
香港九龍葵涌圳邊街十至十八號葵興工業大廈四樓A座
電話: (852) 2420-3406 , 2423-2363
傳真: (852) 2489-1279
電郵地址: contact@suntze.com.hk
 
 
Factory:
放大
新時印花廠
廣東省東莞市虎門鎮南柵第四工業區中下路中段
電話: (86) 769-85569022 , 769-85569023
傳真: (86) 769-85569026
電郵地址:
contact@suntze.com.hk